การรับนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ หน้าแรก ตรวจสอบสถานะ คู่มือการสมัคร ผู้ดูแลระบบ


ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน


ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครห้องเรียนพิเศษฯ


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว


เอกสารหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ม.1 และ ม.4

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (รับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงิน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน


ระบบมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

จำนวนผู้สมัครสอบ

54

มัธยมศึกษาปีที่ 1 EP

151

มัธยมศึกษาปีที่ 1 SMTE

63

มัธยมศึกษาปีที่ 4 SMTE

268

รวมผู้สมัครทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563   Update

รายชื่อนักเรียนที่ทำการมอบตัวห้องเรียนพิเศษฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)
©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่